Архивы арт-терапия - PsyConsult24

Пісочна терапія у роботі з учнями

Гра є невід’ємною частиною у житті будь-якої дитини. Під час маніпулювання з різними предме- тами у дитини розвиваються мислення, моторика, формується досвід поведінки у різних життє- вих ситуаціях. Саме тому використання гри у роботі психолога з молодшими школярами є таким важливим. Одним із дієвих напрямів ігрової діяльнос- ті у корекційно-розвивальній роботі психоло- га є використання піску. Цей метод є доволі новим у вітчизняній […]

Арт-терапия: мастерство исцеления

Красочный язык чувств и переживаний, образов сновидений и фантазий непривычен для разума рационально мыслящего человека большого города, живущего на огромной скорости. Но насколько он труден, настолько и важен, потому что, каждый раз, обращаясь к искусству, мы с его помощью пытаемся приспособиться к изменениям в нашей жизни, пытаемся найти смысл того, что мы делаем, чувствуем, думаем, […]